«Клінічна суїцидологія»

Цикл тематичного удосконалення «Клінічна суїцидологія»

Виконані завдання надсилати на пошту 604@dsma.dp.ua

Тематичні плани

Тематичні плани

Перелік контрольних питань для підготовки рефератів

 1. Клінічна суїцидологія, її взаємозв'язок з психіатрією, наркологією та медичною психологією.

 2. Основні терміни та поняття суїцидології.

 3. Епідеміологія суїцидальної поведінки.

 4. Концептуальні моделі суїцидів.

 5. Фактори ризику та захисні фактори суїцидальної поведінки. Клінічна оцінка суїцидального ризику.

 6. Особливості уявлень про смерть у дітей та підлітків, осіб молодого віку.

 7. Особливості уявлень про смерть в пору зрілості.

 8. Особливості уявлень про смерть у осіб похилого віку.

 9. Гендерні особливості уявлень про смерть.

 10. Характеристика досуїцидального періоду суїцидальної поведінки.

 11. Характеристика пресуїцидального періоду суїцидальної поведінки.

 12. Характеристика періоду реалізації суїцидального задуму.

 13. Характеристика постсуїцидального періоду суїцидальної поведінки.

 14. Суїцидальна поведінка при тривожних, змішаних розладах та у осіб, що зазнали психосоціального стрессу.

 15. Суїцидальна поведінка при розладах особистості.

 16. Суїцидальна поведінка при афективних розладах.

 17. Суїцидальна поведінка при шизофренії.

 18. Суїцидальна поведінка при епілепсії.

 19. Суїцидальна поведінка при хімічних адикціях.

 20. Суїцидальна поведінка при нехімічних адикціях (гемблінг, комп’ютерна залежність).

 21. Суїцидальна поведінка при серцево-судинних захворюваннях.

 22. Суїцидальна поведінка при онкологічних захворюваннях та ВІЛ.

 23. Психологічна допомога хворому, що вмирає.

 24. Технології консультування в діагностиці суїцидальної поведінки.

 25. Технології об’єктивної оцінки суїцидального ризику.

 26. Методи визначення суїцидальної та аутоагресивної поведінки.

 27. Психометричні шкали при діагностиці суїцидальної поведінки.

 28. Стратегія поведінки медичного персоналу при суїциді в психіатричній лікарні.

 29. Особливості роботи з медичним персоналом в кризовій ситуації.

 30. Профілактика суїцидальної поведінки. Первинна, вторинна та третинна профілактика.

 31. Постсуїцидальна енцефалопатія.

 32. Організаційні аспекти профілактики суїцидальної поведінки.

Рекомендована література

список літератури.docx

Тестовий контроль