Підготовка науково-педагогічних кадрів

· Клінічна ординатура іноземних громадян за спеціальністю «Психіатрія»

· Аспірантура (денна очна та денна вечірня) за спеціальністю 222 «Медицина» (спеціалізація: психіатрія)